Girls Varsity Golf · Senior Girls Golfer – Kenna Amos